Tour tham quan Yeliu – Jinshan - Tamsui

Khái quát hành trình

Đài Bắc→Công viên địa chất Yeliu→ phố cổ Jinshan ( dùng cơm trưa) →Pháo đài đỏ Tamsui, lãnh sự quán Anh, nhà thờ Tamsui→Phố cổ Tamsui→trở về Đài Bắc.

Thời gian và địa điểm tập trung

Vào lúc 7:45 Ga MRT Chiang Kai Shek memorial hall (G10/R08) cửa số 5, đúng 8:00 khởi hành.
Giới thiệu hành trình
Ngày khởi hành

thứ bảy, chủ nhật các ngày 21.22.28.29 tháng 4 năm 2018.