Welcome to NEW TAIPEI CITY
新北市一日遊

報名總覽

報名總覽
野柳金山淡水之旅(越南語導覽)
Tour tham quan Yeliu – Jinshan - Tamsui

Tôi muốn đăng ký Saturday, June 23, 2018

三峽鶯歌老街之旅(越南語導覽)
Tour tham quan phố cổ Sanxia - Yingge

Tôi muốn đăng ký Sunday, June 24, 2018

野柳金山淡水之旅(印尼語導覽)
Wisata Yehliu Geopark ,Jinshan dan Tamsui

Saya mau mendaftar Saturday, June 30, 2018

三峽鶯歌老街之旅(印尼語導覽)
Wisata Sanxia Old Street dan Yingge Old Street

Saya mau mendaftar Saturday, July 07, 2018

野柳金山淡水之旅(馬來語導覽)
Pakej Yehliu, Jinshan dan Tamsui

Saya mahu mendaftar Saturday, July 14, 2018

三峽鶯歌老街之旅(馬來語導覽)
Pakej Sanxia Yingge

Saya mahu mendaftar Saturday, July 21, 2018